BC Toimintaehdot

BALTIC CRUISINGIN (jäljempänä BC) kurssien, harjoitusten, retkien ja kilpailujen osalta (11.3.2021 alkaen)

Ei koske purjehduksia, joihin sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja. Näitä ehtoja ei sovelleta myöskään venevuokravälitykseen. Venevuokravälityksen osalta Baltic Cruising toimii ulkomaisen vuokraamon agenttina ja lukuun. Sopimus on asiakkaan ja vuokraamon välinen ja kuhunkin vuokraukseen sovelletaan ko vuokraamon ehtoja ja paikallista lainsäädäntöä.

1. Hintaan sisältyvät palvelut

A) Yön yli ulottuvilla retki- ja kurssipurjehduksilla majoitus veneessä.
B) Kurssipurjehduksilla lisäksi opetus ja todistukset.
C) Muilla kuin retken muodossa tehtävillä kurssipurjehduksilla veneen käyttöön liittyvät kulut

2. Hintaan eivät sisälly

A) Kuljetukset purjehduksen aloitussatamaan eivätkä kuljetukset lopetussatamasta.
B) Retki- ja kurssipurjehduksilla veneen käytöstä ja henkilökohtaisesta kulutuksesta johtuvat kulut, kuten polttoaine, satamamaksut, loppusiivous, viranomaismaksut, ateriat ja vastaavat kulut. Nämä maksetaan matkan alussa perustettavasta venekassasta, johon veneen miehistö osallistuu tasaosuuksin (ei koske veneen päällikköä).
C) Mahdollisesti tarvittavat matkustusasiakirjat, rokotukset ja vastaavat. Asiakkaalle on itsellään velvollisuus selvittää mm. viisumien ja rokotusten tarve. BC ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. D) Oppikirjat

3. Maksuehdot

A) Korkeintaan 120 euron arvoiset purjehduspalvelut laskutetaan kokonaan maksuehdolla 7 pv netto. Yli 120 euron arvoisista purjehduspalveluista laskutetaan varausmaksuna 50% koko hinnasta, kuitenkin korkeintaan 120 euroa. Varausmaksulaskun maksuehto on 7 pv netto. Loppumaksulaskun eräpäivä on 30 pv ennen kurssin tai purjehduksen alkua.
B) Jos purjehdus varataan myöhemmin kuin 32 pv ennen tapahtuman alkua, niin koko hintaa koskevan laskun maksuehto on 2 pv netto.
C) Mikäli asiakas ei maksa varausmaksua eräpäivään mennessä, niin BC:llä on oikeus peruuttaa paikkavaraus ilman eri ilmoitusta.
D) Ryhmien maksuehdot voidaan sopia kullekin ryhmälle erikseen.

4. Peruutusehdot

Asiakas voi peruuttaa tilaamansa purjehduspalvelun tai kurssin ilman erityistä syytä seuraavasti:
A) Viimeistään 45 päivää ennen purjehduksen tai muun palvelutapahtuman alkua maksamalla toimistokuluina 60 eur.
B) Edellistä myöhemmin, mutta aikaisemmin kuin 21 päivää ennen tapahtuman alkua, maksamalla varausmaksun.
C) Edellistä myöhemmin, mutta aikaisemmin kuin 7 päivää ennen tapahtuman alkua maksamalla 50 % koko hinnasta.
D) Edellistä myöhemmin, mutta aikaisemmin kuin 3 päivää ennen tapahtuman alkua maksamalla 75 % koko hinnasta.
E) Edellistä myöhemmin tapahtuneiden peruutusten osalta BC:llä on oikeus periä koko hinta. Peruutusmaksu on vähintään toimistokulun suuruinen. Aikaisempi peruutusehto muodostaa aina minimin seuraavalle. Peruutuksissa, jotka tapahtuvat yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 5 mainittujen ylivoimaisten esteiden vuoksi, peruutusmaksu on 60 €. Peruutuksen sijasta tarjoamme ensisijaisesti toista vastaavaa kurssia tilalle. Ryhmien peruutusehdot sovitaan erikseen.

5. Kurssi- tai purjehdusvarauksen aikataulumuutos

Aikaisemmin kuin 28 päivää tehdyt muutokset ovat ilmaisia, aikaisemmin kuin 14 päivää tehdyistä muutoksista veloitamme 60 €, aikaisemmin kuin 7 vrk etukäteen tehdyistä muutoksista veloitamme 50 % koko maksusta. Myöhemmin tehtyä muutosta BC voi pitää peruutuksena ja uuden purjehdus- tai koulutuspalvelun tilauksena. Muutoksen edellytyksenä on se, että ehdotetulla uudella kurssilla tai purjehduksella on tilaa.

6. Sää- ja/tai merenkulkuun liittyvä riski tai tilanne

BC:llä on oikeus peruuttaa purjehdus ennen purjehduksen alkua, mikäli vallitseva tuulen nopeus on yli 15 m/s. Tällöin BC palauttaa peruutetun purjehduksen osalta maksetut maksut kokonaisuudessaan, jollei molemmille osapuolille sopivaa korvaavaa aikaa löydy. Veneen päälliköllä on purjehduksen alettua oikeus samoin perustein tai muun vakavan meriturvallisuuteen liittyvän syyn takia keskeyttää purjehdus tai muuttaa sovittua purjehdusohjelmaa. Tällöin asiakas ei ole oikeutettu maksujen palautukseen.

7. Ylivoimainen este

BC ei korvaa BC:stä riippumattomista syistä johtuvista purjehdusaikataulun, -reitin tai määräsatamien muutoksista tai purjehduksen peruuntumisesta asiakkaille aiheutuvien majoitus-, jatkoyhteyksien muutos- ja muita vastaavia kuluja tai vahinkoja. Tällaisia syitä ovat esim. veneen vaurio, viranomaisten toimenpiteet, meripelastukseen osallistuminen, sota, kapina, yms poikkeustila sekä sairastapaus veneessä.

8. Asiakkaan terveydentila

Asiakas on vastuussa siitä, että hän voi terveydentilansa puolesta osallistua purjehdukselle. Veneen päällikkö vastaa miehistön turvallisuudesta. Tämän vuoksi asiakas on velvollinen antamaan päällikölle tarpeelliset tiedot terveydentilastaan. Valtameripurjehduksilla ja muutoin vaativissa olosuhteissa tapahtuvilla purjehduksilla voidaan asettaa erityisvaatimuksia asiakkaan toimintakyvylle ja terveydentilalle.

9. Asiakkaalta tarvittavat tiedot ja mahdolliset pätevyysvaatimukset

Asiakkaan yksilöimiseksi BC tarvitsee asiakkaan syntymäajan, yhteystiedot sekä viranomaisten mahdollisesti vaatimat miehistöluettelotiedot, joita saattavat olla esim. passin numero ja kansalaisuus. Mikäli asiakas toimii veneen päällikkönä tai perämiehenä, niin hänellä pitää olla mukanaan kohdemaan vaatimat pätevyysasiakirjat alkuperäisinä.

10. Osoitteenmuutokset

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan purjehdusvarauksen jälkeen tapahtuneet osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron muutokset.

11. Vakuutukset

Asiakkaalla pitää olla purjehduksen aikana voimassaoleva matkavakuutus, jonka numero ja vakuutusyhtiö pitää ilmoittaa BC:lle ennen purjehduksen alkua. BC:llä on vastuuvakuutus, joka kattaa kaikki vahingot, joista BC on Suomen lain mukaan vastuussa.

12. Baltic Cruisingin oikeus peruuttaa purjehdus

BC voi peruuttaa purjehduksen, jos purjehdukselle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää osanottajamäärää. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle viimeistään 14 pv ennen purjehduksen alkua.