Lisäehdot

Baltic Cruisingin (jäljempänä BC) lisä- ja erityisehdot koskien matkoja, joihin sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja, jollei matkakohtaisesti ole muuta sovittu (voimassa 13.1.2022 alkaen). Tutustu erityisesti kohtaan 5. Covid-19.

1. Hintaan sisältyvät palvelut

A) Majoitus veneessä
B) Kurssipurjehduksilla opetus ja todistukset

2. Hintaan eivät sisälly

A) Matkustaminen purjehduksen aloitussatamaan eikä matkustaminen lopetussatamasta
B) Veneen käytöstä ja henkilökohtaisesta kulutuksesta johtuvat kulut, kuten polttoaine, satamamaksut, loppusiivous, viranomaismaksut, ateriat ja vastaavat kulut. Nämä maksetaan matkan alussa perustettavasta venekassasta, johon veneen miehistö osallistuu tasaosuuksin (ei koske veneen päällikköä).
C) Mahdollisesti tarvittavat matkustusasiakirjat, rokotukset ja vastaavat. Asiakkaalle on itsellään velvollisuus hankkia tarvittavat.viisumit, matkustusasiakirjat sekä rokotukset. BC ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi.
D) Oppikirjat

3. Toimistokulut

Yleisten matkapakettiehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 60 eur. Koko veneen varauksen osalta toimistokulut peritään miehistöluettelon mukaisesti.

4. Maksuehdot

A) Varausmaksu on korkeintaan viiden vuorokauden purjehduksilta 120 eur ja pidemmiltä 200 eur.
B) Varausmaksulaskun maksuehto on 7 pv netto. Loppumaksulaskun eräpäivä on alle viiden vuorokauden purjehduksilta 30 pv ja pidemmiltä purjehduksilta 45 pv ennen purjehduksen alkua.
C) Jos purjehdus varataan myöhemmin kuin 30/45 pv ennen purjehduksen alkua, koko hintaa koskevan laskun maksuehto on 2 pv netto.
D) Mikäli asiakas ei maksa varausmaksua eräpäivään mennessä, niin BC:llä on oikeus peruuttaa paikkavaraus ilman eri ilmoitusta.
E) Ryhmien maksu- ja peruutusehdot voidaan sopia kullekin ryhmälle erikseen.

5. Covid-19 ja matkan peruutus

Ulkomaan purjehdusten osalta matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, mikäli Suomi tai kohdevaltio on sulkenut rajansa tai vaatii karanteenia kaikilta matkustajilta. Peruuttamis-oikeus alkaa 20 pv ennen purjehduksen alkua. Tällaisessa tapauksessa palautamme matkustajan maksamat osallistumismaksut maksuehdolla 14 pv netto.

Positiivinen testitulos ei oikeuta maksujen palautukseen.

6. Asiakkaan terveydentila

Asiakas on vastuussa siitä, että hän voi terveydentilansa puolesta osallistua purjehdukselle. Veneen päällikkö vastaa miehistön turvallisuudesta. Tämän vuoksi asiakas on velvollinen antamaan päällikölle tarpeelliset tiedot terveydentilastaan. Valtameripurjehduksilla ja muutoin vaativissa olosuhteissa tapahtuviilla purjehduksilla voidaan asettaa erityisvaatimuksia asiakkaan toimintakyvylle ja terveydentilalle.

7. Asiakkaalta tarvittavat tiedot ja mahdolliset pätevyysvaatimukset

Asiakkaan yksilöimiseksi BC tarvitsee asiakkaan nimen ja osoitteen lisäksi syntymäajan sekä ulkomaille suuntautuvissa purjehduksissa viranomaisten mahdollisesti vaatimat miehistöluettelotiedot, joita saattavat olla esim. passin numero ja kansalaisuus. Mikäli asiakas toimii veneen päällikkönä tai perämiehenä, niin hänellä pitää olla mukanaan kohdemaan vaatimat pätevyysasiakirjat alkuperäisinä.

 

8. Osoitteenmuutokset

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viivytyksettä purjehdusvarauksen jälkeen tapahtuneet osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron muutokset.

9. Vakuutukset

Asiakkaalla pitää olla purjehduksen aikana voimassaoleva matkavakuutus. BC tarvitsee sekä vakuutusyhtiön nimen että vakuutusnumeron ennen matkan alkua.

10. Ylivoimainen este

BC ei korvaa BC:stä riippumattomista syistä johtuvista purjehdusaikataulun, -reitin tai määräsatamien muutoksista tai purjehduksen peruuntumisesta asiakkaille aiheutuvien majoitus-, jatkoyhteyksien muutos- ja muita vastaavia kuluja tai vahinkoja. Tällaisia syitä ovat esim. veneen vaurio, pandemia, viranomaisten toimenpiteet, meripelastukseen osallistuminen, vaarallinen sää tai sääennuste, sota, kapina, yms poikkeustila sekä sairastapaus veneessä.

11. Baltic Cruisingin oikeus peruuttaa matka

BC:llä on yleisten matkapakettiehtojen perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut matkan toteuttamisen edellyttämää osanottajamäärää. Kaikkien BC:n järjestämien matkapakettien osalta vaaditaan vähimmäismäärä osanottajia. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle viimeistään 21 pv ennen matkan alkua.